Norsk retrieverklubb

Norsk retrieverklubb er en spesialklubb for alle som eiere retrieverhunder. Retrievere er apporterende fuglehunder som ble avlet fram for å hente fugler og vilt som ble felt av jegeren. Ordet retriever er avledet av det engelske ordet retrieve, som betyr å hente, og det er nettopp dette som er retrieverhundenes store egenskap. De er apportvillige, og som regel er de lette å dressere. I dag brukes retrieverhunder til mye mer enn jakt, og de nedarvede egenskapene gjør disse hundene godt egnet til mange ting. Retrievere er en veldig allsidig hunderase som brukes til alt fra narkotikahunder til hjelpehunder.

Norsk retrieverklubb har et sentralt hovedstyre som dekker hele landet. Hovedstyret velges av generalforsamlingen. Alle avdelingene velger sine egne styrer på årsmøtene. Klubben er Norges største rasehundklubb og har 19 avdelinger i Norge, med 5100 medlemmer. Avdelingene drives av frivillige, og medlemsmassen er veldig aktiv. Avdelingene organiserer opplæring og aktivitetstilbud som ustillinger, dressurkurs, jaktkors, sporprøver og jaktprøver. Medlemmene får også god kontakt med andre hundearbeidere gjennom klubben. Man finner mer informasjon om klubben og de ulike avdelingene på retrieverklubbens nettside.

Rasesådene i klubben er rådgivende organ, og også et sted der medlemmer kan søke råd enten det gjelder kjøp av valp, oppdrett eller helsespørsmål. Nettsiden gir også gode råd til folk som gjerne vil kjøpe valp, og man finner mengder av nyttig informasjon om hundeutstillinger og konkurranser. Nettsiden er veldig nyttig for alle som eier retrieverhunder. Å være medlem i en klubb er sosialt og givende for hund og eier.